15 khóa học Khoa học Máy tính tại Claremont Graduate University

null

293

5

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Systems and Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4–7 YEARS; 76 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dual MS in Information Systems and Technology and MA in Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2–2.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Art Business and Information Systems and Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Education, Educational Evaluation and Data Analysis

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Psychology, Applied Cognitive Psychology: User Experience

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Data Science and International Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Information Systems and Technology with a Concentration in Geographic Inform ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Information Systems and Technology, Cybersecurity and Networking

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Information Systems and Technology, Data Science and Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Information Systems and Technology, Health Informatics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Information Systems and Technology, IT Strategy and Innovation

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Information Systems and Technology/MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích