104 khóa học tại Claremont Graduate University

usa

489

2

Certificate in Africana Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Năm 2022

US$39,600.00 (990,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Allies of Dreamers

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$15,840.00 (396,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Analysis and Decision-Making, Entrepreneurship, Marketing, and/or People and Strategy

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$23,760.00 (594,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Foundations in Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$39,600.00 (990,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Location Intelligence and Spatial Analysis

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Preparing Future Faculty College Teaching

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - Successful completion of two courses

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Research Practice for Health Professionals

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$31,680.00 (792,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Women's and Gender Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$31,680.00 (792,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Advanced Study in Evaluation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Doctor of Church Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$47,520.00 (1,188,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Musical Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

US$47,520.00 (1,188,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Botany

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,512.00 (712,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Claremont Graduate University

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích

Tư vấn du học