108 khóa học tại Claremont Graduate University

null

293

5

Certificate in Africana Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Analysis and Decision-Making, Entrepreneurship, Marketing, and/or People and Strategy

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Foundations in Public Health

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Preparing Future Faculty College Teaching

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Women's and Gender Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Church Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3-5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Musical Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3–5 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Botany

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-7 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5-6 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4–5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education, Urban Leadership

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4–6 YEARS; 72 UNITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là thành viên của nhóm trường Đại học Claremont danh tiếng, sinh viên tại CGU sẽ được sử dụng nguồn tư liệu và dịch vụ chất lượng.

  • Tiên phong trong đào tạo đại học
  • Cung cấp các khóa học chuyên ngành
  • Giảng viên của CGU là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
  • Mọi sinh viên đều được xem xét học bổng dựa trên thành tích