11 khóa học Nghệ thuật tại Royal Holloway, University of London

uk

497

7

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Classical Art and Archaeology MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,800.00 (477,478,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Comparative Literature and Cultures with History of Art and Visual Culture BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

History of Art and Visual Culture and Comparative Literature and Culture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Liberal Arts BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Liberal Arts with a Language Year Abroad BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Liberal Arts with an International Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Modern Languages and History of Art and Visual Culture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Modern Languages with History of Art and Visual Culture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Translation Studies and History of Art and Visual Culture BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Translation Studies with History of Art and Visual Culture BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,300.00 (491,689,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Victorian Literature, Art and Culture MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,800.00 (477,478,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế có thể hoà mình vào một cộng đồng đa dạng tại Royal Holloway nơi có đại diện của hơn 130 quốc gia

  • Tọa lạc tại Egham, Surrey, cách trung tâm London 19 dặm
  • Một trong những khu học xá đẹp nhất thế giới
  • Có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Có sẵn các chương trình tiếng Anh và chuyển tiếp Đại học