COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

403 khóa học tại Royal Holloway, University of London

uk

415

4

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Accounting and Finance BSc (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with a Year in Business BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Financial Management MSc

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£21,500.00 (682,844,384 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

American Literature and Creative Writing BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient and Medieval History BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History and Philosophy BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£17,200.00 (546,275,507 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Ancient History with Philosophy BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£18,800.00 (597,091,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Psychology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£21,400.00 (679,668,363 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social Psychology MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£18,300.00 (581,211,731 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artificial Intelligence MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£21,500.00 (682,844,384 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Royal Holloway

Sinh viên quốc tế có thể hoà mình vào một cộng đồng đa dạng tại Royal Holloway nơi có đại diện của hơn 130 quốc gia

  • Tọa lạc tại Egham, Surrey, cách trung tâm London 19 dặm
  • Một trong những khu học xá đẹp nhất thế giới
  • Có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Có sẵn các chương trình tiếng Anh và chuyển tiếp Đại học