400 khóa học tại Royal Holloway, University of London

uk

613

9

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Accounting and Finance BSc (Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with a Year in Business BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Financial Management MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£21,500.00 (716,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Literature and Creative Writing BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient and Medieval History BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History and Philosophy BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£17,200.00 (573,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ancient History with Philosophy BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Psychology BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£21,900.00 (730,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social Psychology MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£18,300.00 (610,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£21,500.00 (716,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Royal Holloway

Viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới Royal Holloway, University of London nằm trên 135 mẫu đất công viên tuyệt đẹp của vùng Surrey.

  • Hạng 25 tại Anh về nghiên cứu (Research Excellence Framework)
  • Nằm trên 135 mẫu đất công viên tuyệt đẹp.
  • Top 34 trường đại học tại Anh (Times Higher Education 2020)
  • Cách trung tâm London chỉ 19 dặm

Tư vấn du học