1 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn bậc cao học tại Le Cordon Bleu (LCB)

australia

1787

7

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Master of International Hospitality Management

141 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 3 Tháng Tám 2020

A$26,666.50 (426,379,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH