COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

60 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại London Metropolitan University

uk

1305

28

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance (including foundation year) BA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,200.00 (407,473,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Airline, Airport and Aviation Management (including foundation year) BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,200.00 (407,473,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Assessment Only (AO) route to qualified teacher status

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Banking and Finance (including foundation year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£12,700.00 (392,039,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Beauty Marketing and Journalism (including foundation year) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£12,700.00 (392,039,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology of Infectious Disease (including foundation year) BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,200.00 (407,473,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Common Professional Exam

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£6,500.00 (200,649,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Counselling and Coaching BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£12,700.00 (392,039,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital Media (including foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£12,700.00 (392,039,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Studies (including foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,200.00 (407,473,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Studies (Top-up) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,200.00 (407,473,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£12,700.00 (392,039,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học London Metropolitan cung cấp các khóa học linh hoạt và giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục toàn diện và tiềm năng.

  • Hai cơ sở tại thành phố London năng động
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng đại diện cho 142 quốc gia
  • 96,7% học viên có việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng
  • Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thực tập