56 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại London Metropolitan University

uk

985

22

Khóa học tiếng Anh

Art and Design (including foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Design for Cultural Commons MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,250.00 (401,763,218 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion (including foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion (Top-up) BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion Marketing and Business Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,700.00 (385,086,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion Marketing and Journalism (including foundation year) BA (Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,700.00 (385,086,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion Marketing and Journalism BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,700.00 (385,086,254 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion Textiles (including foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion Textiles BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fine Art (including foundation year) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fine Art (Top-up) BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,504,532 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học London Metropolitan cung cấp các khóa học linh hoạt và giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục toàn diện và tiềm năng.

  • Hai cơ sở tại thành phố London năng động
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng đại diện cho 142 quốc gia
  • 96,7% học viên có việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng
  • Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thực tập