COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

53 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại London Metropolitan University

uk

995

22

Khóa học tiếng Anh

Art and Design (including foundation year) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Design for Cultural Commons - PG Cert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£4,545.00 (146,257,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Design for Cultural Commons - PG Dip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£9,090.00 (292,514,999 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Design for Cultural Commons MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,750.00 (442,473,184 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Fashion (including foundation year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£14,000.00 (450,518,151 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion (Top-up) BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,500.00 (466,608,085 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,500.00 (466,608,085 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Business Management BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£12,700.00 (408,684,322 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Journalism (including foundation year) BA (Hons)

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£12,700.00 (408,684,322 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Marketing and Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,200.00 (424,774,256 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Textiles (including foundation year) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,500.00 (466,608,085 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Textiles BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,500.00 (466,608,085 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường London Metropolitan University

Đại học London Metropolitan cung cấp các khóa học linh hoạt và giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục toàn diện và tiềm năng.

  • Hai cơ sở tại thành phố London năng động
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng đại diện cho 142 quốc gia
  • 96,7% học viên có việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng
  • Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thực tập