296 khóa học tại London Metropolitan University

uk

958

15

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance (including foundation year) BA

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£12,700.00 (423,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Addiction and Mental Health MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising, Marketing Communications and Public Relations BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£12,700.00 (423,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Airline and Airport Corporate Management MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023, Tháng Chín 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Airline, Airport and Aviation Management (including foundation year) BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Airline, Airport and Aviation Management BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£12,700.00 (423,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural History, Research and Writing MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture (including foundation year) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture (Top-up) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£17,110.00 (570,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

£14,000.00 (466,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture RIBA2 - MArch

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường London Metropolitan University

Tọa lạc tại một trong những thành phố đa dạng nhất thế giới, trường đã giúp sinh viên trở thành các lãnh đạo, luật sư, nhà đổi mới và nhà tiên phong.

  • Đặt tương lai của sinh viên làm trọng tâm trong mọi hoạt động
  • Cho phép truy cập các công cụ và phương tiện đẳng cấp thế giới
  • Đảm bảo sinh viên được giảng dạy bởi chuyên gia trong ngành
  • Được theo học bởi sinh viên đại diện cho 142 quốc gia.

Tư vấn du học