2 khóa học Vệ Sinh Răng Miệng tại University of Dundee

uk

1118

20

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Dental Public Health MDPH

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,950.00 (661,790,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Oral Health Sciences BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£24,700.00 (744,702,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

96,4% sinh viên tốt nghiệp của Đại học Dundee tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng 06 tháng (DLHE, 2017).

  • Trải nghiệm sinh viên xếp thứ 8 ở Anh (NSS 2018)
  • 76% các nghiên cứu được đánh giá hàng đầu thế giới (REF 2014)
  • Chất lượng giảng dạy của Dundee được xếp hạng vàng - TEF, 2017
  • 17, 000 sinh viên từ hơn 140 quốc gia trên thế giới