14 khóa học Học sư phạm tại University of Dundee

uk

1055

17

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Education (Leading Learning & Teaching) MEd

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (543,115,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Chemistry) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Computing) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Home Economics) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Mathematics) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Physics) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with supported induction route (SIR) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education MA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (543,115,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education (PGDE) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (543,115,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (Chemistry) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (543,115,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (Dual Qualification) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (543,115,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (English) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (543,115,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

96,4% sinh viên tốt nghiệp của Đại học Dundee tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng 06 tháng (DLHE, 2017).

  • Trải nghiệm sinh viên xếp thứ 8 ở Anh (NSS 2018)
  • 76% các nghiên cứu được đánh giá hàng đầu thế giới (REF 2014)
  • Chất lượng giảng dạy của Dundee được xếp hạng vàng - TEF, 2017
  • 17, 000 sinh viên từ hơn 140 quốc gia trên thế giới