16 khóa học Học sư phạm tại University of Dundee

uk

1201

18

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Academic Practice in Higher Education PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£4,410.00 (132,557,568 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education (Leading Learning & Teaching) MEd

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education MA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education MEd

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£6,195.00 (186,211,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Primary Education (PGDE) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (Chemistry) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (Dual Qualification) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (English) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (Mathematics) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education (Physics) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

£18,150.00 (545,560,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Chemistry) PGCE

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Secondary Education with Supported induction Route (Computing) PGCE

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

96,4% sinh viên tốt nghiệp của Đại học Dundee tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng 06 tháng (DLHE, 2017).

  • Trải nghiệm sinh viên xếp thứ 8 ở Anh (NSS 2018)
  • 76% các nghiên cứu được đánh giá hàng đầu thế giới (REF 2014)
  • Chất lượng giảng dạy của Dundee được xếp hạng vàng - TEF, 2017
  • 17, 000 sinh viên từ hơn 140 quốc gia trên thế giới