17 khóa học Học sư phạm tại University of Dundee

uk

1171

14

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Academic Practice in Higher Education PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£4,410.00 (129,367,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Dental Education PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education (Educational Leadership) MEd

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

£6,195.00 (181,730,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education (Inclusive Education) MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

£6,195.00 (181,730,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education (International Education) MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

£6,195.00 (181,730,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education (Leading Learning & Teaching) (part time) MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

£6,195.00 (181,730,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education (Leading Learning & Teaching) MEd

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (532,431,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education (Nursery/Early Education) MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

£6,195.00 (181,730,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education MA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,150.00 (532,431,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Educational Assistive Technology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,950.00 (643,905,186 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Educational Psychology MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Primary Education (PGDE) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

£18,150.00 (532,431,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

96,4% sinh viên University of Dundee có việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp (DLHE, 2017).

  • Thứ 4 ở Anh về mức độ hài lòng của sinh viên (NSS 2019)
  • 76% các nghiên cứu được đánh giá hàng đầu thế giới (REF 2014)
  • Chất lượng giảng dạy của Dundee được xếp hạng vàng (TEF 2017)
  • 17.000 sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia trên thế giới