21 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại University of Dundee

uk

1218

16

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Adult Nursing BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (515,847,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Nursing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (515,847,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Child Nursing BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (515,847,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diabetes Care, Education and Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diabetes Care, Education and Management PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Infection Prevention and Control PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Infection, Prevention and Control MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 42 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Mental Health Nursing BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (515,847,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mental Health Nursing BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (515,847,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing & Health MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing & Health Sciences PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,150.00 (515,847,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 42 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

96,4% sinh viên University of Dundee có việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp (DLHE, 2017).

  • Thứ 4 ở Anh về mức độ hài lòng của sinh viên (NSS 2019)
  • 76% các nghiên cứu được đánh giá hàng đầu thế giới (REF 2014)
  • Chất lượng giảng dạy của Dundee được xếp hạng vàng (TEF 2017)
  • 17.000 sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia trên thế giới