1 khóa học Phát Triển Cá Nhân (Kinh Doanh) bậc cao học tại University of Dundee

uk

1254

17

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

GradCert Graduate Career and Professional Development Certificate

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

£1,575.00 (44,484,886 đ) một năm

Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

96,4% sinh viên University of Dundee có việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp (DLHE, 2017).

  • Thứ 4 ở Anh về mức độ hài lòng của sinh viên (NSS 2019)
  • 76% các nghiên cứu được đánh giá hàng đầu thế giới (REF 2014)
  • Chất lượng giảng dạy của Dundee được xếp hạng vàng (TEF 2017)
  • 17.000 sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia trên thế giới