COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

410 khóa học tại University of Dundee

uk

972

6

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Academic Practice in Higher Education PGCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£4,630.00 (154,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy and Mathematics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy BAcc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy BAcc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

£9,185.00 (306,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Finance MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

£18,950.00 (631,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Management and Strategy MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

£18,950.00 (631,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Adult Nursing BSc

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Practice MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 42 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Practice PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Practice PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Dundee

Đại học Dundee là trường đại học hàng đầu Scotland về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tay nghề cao (Graduate Outcomes Survey 2020).

  • Top 20 ĐH hàng đầu VQ Anh (Guardian University Guide 2021)
  • 76% nghiên cứu được đánh giá là hàng đầu thế giới
  • 17.000 sinh viên từ hơn 140 quốc gia trên thế giới