8 khóa học Công tác xã hội tại Robert Gordon University

uk

453

4

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Mental Health Officer Award PgCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Nursing (Adult and Children and Young People) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£13,670.00 (388,519,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Adult and Mental Health) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£13,670.00 (388,519,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Children and Young People and Mental Health) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£13,670.00 (388,519,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Children and Young People) BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£13,670.00 (388,519,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Mental Health) BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£13,670.00 (388,519,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Social Work BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£15,040.00 (427,457,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Social Work MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,350.00 (407,846,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

RGU là điểm đến hoàn hảo để bắt đầu chặng đường học tập của bạn với những cơ hội thực tập, chất lượng học thuật xuất sắc và cơ sở vật chất hiện đại.

  • Số 1 tại Scotland với tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp đạt 97,6%
  • 16.000 sinh viên đến từ 132 quốc gia
  • Top 20% các trường ĐH tại Anh - Cơ cấu Chất lượng Đào tạo Vàng
  • Chương trình Xúc tiến Khởi nghiệp cho tất cả sinh viên