COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

51 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Robert Gordon University

uk

525

7

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Accounting, Finance and Economics DBA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£13,190.00 (407,165,014 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Economics MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£14,420.00 (445,134,155 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Economics MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£14,420.00 (445,134,155 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Economics PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£14,420.00 (445,134,155 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Analytical Science – Environmental Analysis MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Analytical Science – Food Analysis, Authenticity and Safety MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Analytical Sciences - Drug Analysis and Toxicology MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication Design BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,000.00 (463,038,303 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication Design MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,320.00 (472,916,453 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication, Marketing and Media DBA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£13,190.00 (407,165,014 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication, Marketing and Media MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£14,420.00 (445,134,155 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication, Marketing and Media MRes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

£14,420.00 (445,134,155 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

RGU là điểm đến hoàn hảo để bắt đầu chặng đường học tập của bạn với những cơ hội thực tập, chất lượng học thuật xuất sắc và cơ sở vật chất hiện đại.

  • Trường Đại học Scotland của Năm (THE 2021)
  • 16.000 sinh viên đến từ 132 quốc gia
  • Top 50 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp (QS 2020)
  • Aberdeen thuộc top 10 đô thị sinh viên tốt nhất UK (QS 2019)