COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

42 khóa học Y tế và sức khỏe tại Robert Gordon University

uk

524

7

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Advanced Pharmacy Practice MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advancing Nursing Practice (Clinical Practice) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£4,680.00 (140,216,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advancing Nursing Practice (District Nursing) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£4,680.00 (140,216,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advancing Nursing Practice (Health Visiting) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£4,680.00 (140,216,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advancing Nursing Practice (School Nursing) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£4,680.00 (140,216,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advancing Practice (Nursing) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£4,680.00 (140,216,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Analytical Sciences - Drug Analysis and Toxicology MSc

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Psychology MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£12,480.00 (373,911,980 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Clinical Pharmacy Practice MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Clinical Pharmacy Service Development MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,540.00 (495,553,217 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diagnostic Radiography MDRAD

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (419,452,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dietetics MDiet

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£14,000.00 (419,452,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

RGU là điểm đến hoàn hảo để bắt đầu chặng đường học tập của bạn với những cơ hội thực tập, chất lượng học thuật xuất sắc và cơ sở vật chất hiện đại.

  • Số 1 tại Scotland với tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp đạt 97,6%
  • 16.000 sinh viên đến từ 132 quốc gia
  • Top 20% các trường ĐH tại Anh - Cơ cấu Chất lượng Đào tạo Vàng
  • Chương trình Xúc tiến Khởi nghiệp cho tất cả sinh viên