54 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Robert Gordon University

uk

454

4

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance - Professional Top Up MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting, Finance and Economics DBA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

£13,190.00 (374,877,742 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting, Finance and Economics MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

£14,420.00 (409,836,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting, Finance and Economics MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

£14,420.00 (409,836,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting, Finance and Economics PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

£14,420.00 (409,836,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Asset Integrity Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 26 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Analytics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Management DBA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

£13,190.00 (374,877,742 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Management MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021

£14,420.00 (409,836,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

RGU là điểm đến hoàn hảo để bắt đầu chặng đường học tập của bạn với những cơ hội thực tập, chất lượng học thuật xuất sắc và cơ sở vật chất hiện đại.

  • Số 1 tại Scotland với tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp đạt 97,6%
  • 16.000 sinh viên đến từ 132 quốc gia
  • Top 20% các trường ĐH tại Anh - Cơ cấu Chất lượng Đào tạo Vàng
  • Chương trình Xúc tiến Khởi nghiệp cho tất cả sinh viên