COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

209 khóa học tại Robert Gordon University

uk

398

6

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Finance - Professional Top Up MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting and Finance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (485,796,923 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (485,796,923 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Finance and Economics DBA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£13,190.00 (427,177,427 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Economics MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£14,420.00 (467,012,775 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Economics MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£14,420.00 (467,012,775 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, Finance and Economics PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£14,420.00 (467,012,775 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Architectural Design MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Pharmacy Practice MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Analytical Science – Environmental Analysis MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Analytical Science – Food Analysis, Authenticity and Safety MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH