94 khóa học tại Queen Margaret University, Edinburgh

uk

67

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Acting and Performance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree - Psychology and Sociology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

CIPR Professional Public Relations Diploma

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Costume Design and Construction BA (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diagnostic Radiography MDRAD

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£15,500.00 (516,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Dietetics MDiet

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£15,500.00 (516,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Drama BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

e-PgCert Professional and Higher Education

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Education Studies (Primary) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Education Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Events and Festival Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Chín 2022

£7,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH