COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

206 khóa học tại Edinburgh Napier University

uk

288

2

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Finance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£13,770.00 (445,196,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£13,770.00 (445,196,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Corporate Finance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£13,770.00 (445,196,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Law BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£13,770.00 (445,196,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting and English BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£13,770.00 (445,196,215 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal & Conservation Biology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,960.00 (516,000,842 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Microbiology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,960.00 (516,000,842 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Technology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,960.00 (516,000,842 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business & Enterprise in Sport BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Biological Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,960.00 (516,000,842 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,960.00 (516,000,842 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Building Surveying (with Work Placement) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

£15,960.00 (516,000,842 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH