3 khóa học Cơ khí y sinh tại Heriot-Watt University

uk

876

11

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,560.00 (593,093,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,560.00 (593,093,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,560.00 (593,093,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Heriot Watt University là trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 350 trường đại học toàn cầu.

  • Năm cơ sở trên toàn thế giới
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt
  • Cơ sở vật chất hoàn hảo và khuôn viên hiện đại
  • Giải thưởng Trường đại học quốc tế của năm 2018 (THE)