11 khóa học Marketing tại Heriot-Watt University

uk

2047

20

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Economics and Marketing MA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,080.00 (435,005,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Business Management with Marketing MA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,080.00 (435,005,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Business Management with Marketing MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (473,083,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Fashion Marketing MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,800.00 (542,315,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Management and Business Communication with Marketing MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (473,083,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Marketing MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,800.00 (542,315,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Marketing with Consumer Psychology MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,800.00 (542,315,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Marketing with Digital Marketing MSc

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,800.00 (542,315,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,360.00 (443,082,962 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA with Specialism in Marketing

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 200 giờ

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Marketing MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 7 năm

Ngày bắt đầu - Duration for this course is between 2 to 7 years.

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Heriot Watt University là trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 350 trường đại học toàn cầu.

  • Năm cơ sở trên toàn thế giới
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt
  • Cơ sở vật chất hoàn hảo và khuôn viên hiện đại
  • Giải thưởng Trường đại học quốc tế của năm 2018 (THE)