14 khóa học Sinh học tại Heriot-Watt University

uk

1988

20

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Applied Mathematical Sciences with Mathematical Biology, Ecology and Medicine MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,400.00 (437,688,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Cell and Molecular Biology) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (551,374,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Human Health) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (551,374,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Microbiology) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (551,374,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (551,374,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Biochemistry BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (551,374,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Biochemistry MChem (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (551,374,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,560.00 (555,921,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,560.00 (555,921,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Institute of Biological Chemistry, Biophysics and Bioengineering PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,560.00 (555,921,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Marine Science MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,800.00 (619,585,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Marine Science MSc Online

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 8 năm

Ngày bắt đầu - Students choosing to study their MSc online have up to eight years to complete their studies. PGDip students will have up to 6 years to complete their studies.

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Heriot Watt University là trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 350 trường đại học toàn cầu.

  • Năm cơ sở trên toàn thế giới
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt
  • Cơ sở vật chất hoàn hảo và khuôn viên hiện đại
  • Giải thưởng Trường đại học quốc tế của năm 2018 (THE)