61 khóa học Kỹ thuật tại Heriot-Watt University

null

873

11

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Architectural Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,080.00 (457,252,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architectural Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,080.00 (457,252,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architectural Engineering with International Studies MEng

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,080.00 (457,252,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate Student in Chemical Engineering (partnership route with Forth Valley College) MEng

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Brewing and Distilling BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Brewing and Distilling with Entrepreneurship MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,800.00 (600,370,696 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering with Diploma in Industrial Training BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering with Diploma in Industrial Training MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering with Energy Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering with Energy Engineering with Diploma in Industrial Training MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,400.00 (588,241,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Heriot Watt University là trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 350 trường đại học toàn cầu.

  • Năm cơ sở trên toàn thế giới
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt
  • Cơ sở vật chất hoàn hảo và khuôn viên hiện đại
  • Giải thưởng Trường đại học quốc tế của năm 2018 (THE)