24 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Heriot-Watt University

null

2481

23

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Building Services Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Civil Engineering and Construction Management MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,800.00 (569,753,253 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Civil Engineering Construction Management BEng (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£15,080.00 (433,933,285 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Commercial Management and Quantity Surveying MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,400.00 (443,141,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Construction Management and Innovation PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 42 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Construction Project Management BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£15,080.00 (433,933,285 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Construction Project Management MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,400.00 (443,141,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Interior Architecture and Design MA

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,400.00 (443,141,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Quantity Surveying BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£15,080.00 (433,933,285 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Real Estate and Planning Online MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 7 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Real Estate Investment and Finance MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,400.00 (443,141,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Real Estate Investment and Finance MSc Online

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 7 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Heriot Watt University là trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 350 trường đại học toàn cầu.

  • Năm cơ sở trên toàn thế giới
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt
  • Cơ sở vật chất hoàn hảo và khuôn viên hiện đại
  • Giải thưởng Trường đại học quốc tế của năm 2018 (THE)