Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

246 khóa học tại Heriot-Watt University

uk

540

6

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Accountancy (Accelerated) MA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance (Accelerated) MA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance MA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy MA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£22,264.00 (742,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£22,264.00 (742,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£22,264.00 (742,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£22,264.00 (742,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Modern Languages & Translating: Chinese/French MA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Modern Languages & Translating: Chinese/German MA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Modern Languages & Translating: Chinese/Spanish MA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Modern Languages & Translating: French/German MA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Chín 2023

£17,320.00 (577,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Heriot-Watt University

Heriot Watt University là trường đại học hàng đầu thế giới, nằm trong top 350 trường đại học toàn cầu.

  • Năm cơ sở trên toàn thế giới
  • Cơ hội nghề nghiệp tốt
  • Cơ sở vật chất hoàn hảo và khuôn viên hiện đại
  • Giải thưởng Trường đại học quốc tế của năm 2018 (THE)

Tư vấn du học