2 khóa học Thiết Kế Hệ Thống Thực Tiễn Ảo tại Glasgow School of Art

uk

104

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Games and Virtual Reality BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,960.00 (549,131,658 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Serious Games and Virtual Reality

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,980.00 (578,673,551 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH