5 khóa học Tâm lý học tại Keiser University

usa

97

Industrial and Organizational Psychology, PhD

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - STUDENTS WITH A MASTER’S DEGREE MUST EARN 60 GRADUATE SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Organizational Psychology, MS

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 .

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, BA (Psych)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,768.00 (713,202,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, PhD (Psych, Psy)

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Keiser có môi trường học tập quốc tế nổi bật, mang đến mái nhà chung cho những sinh viên xa quê từ khắp nơi trên thế giới.

  • Giáo dục tập trung vào nghề nghiệp
  • Cơ sở khắp Florida và trên toàn thế giới
  • Chương trình Liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Văn hóa giáo dục ‘ưu tiên học viên’