14 khóa học Y tế và sức khỏe tại Keiser University

usa

177

2

Clinical Mental Health Counseling, MS

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Family Nurse Practitioner, MSN FNP

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 49 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health and Human Performance, AS

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$30,768.00 (713,125,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Human Performance, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$30,768.00 (713,125,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health Services Administration, BA (HSA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Một 2022

US$30,768.00 (713,125,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Industrial and Organizational Psychology, PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Nursing Practice, DNP

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Nursing, MSN

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Organizational Psychology, MS

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, BA (Psych)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Một 2022

US$30,768.00 (713,125,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, PhD (Psych, Psy)

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Keiser có môi trường học tập quốc tế nổi bật, mang đến mái nhà chung cho những sinh viên xa quê từ khắp nơi trên thế giới.

  • Giáo dục tập trung vào nghề nghiệp
  • Cơ sở khắp Florida và trên toàn thế giới
  • Chương trình Liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Văn hóa giáo dục ‘ưu tiên học viên’