2 khóa học Marketing tại Keiser University

usa

119

1

Integrated Marketing Communications, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - Three to four years

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$30,768.00 (713,048,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing, MBA

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 TO 45 GRADUATE LEVEL CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Keiser có môi trường học tập quốc tế nổi bật, mang đến mái nhà chung cho những sinh viên xa quê từ khắp nơi trên thế giới.

  • Giáo dục tập trung vào nghề nghiệp
  • Cơ sở khắp Florida và trên toàn thế giới
  • Chương trình Liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Văn hóa giáo dục ‘ưu tiên học viên’