5 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Keiser University

usa

28

Biomedical Sciences, BS (Equine Studies)

Bằng đại học

Toàn thời gian - Three to four years

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$30,768.00 (715,217,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Exercise Science, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$30,768.00 (715,217,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sport Management, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$30,768.00 (715,217,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Sports Medicine and Fitness Technology, AS

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - APPROXIMATELY 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$30,768.00 (715,217,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sports Medicine and Fitness Technology, BS (PE)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$30,768.00 (715,217,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Keiser có môi trường học tập quốc tế nổi bật, mang đến mái nhà chung cho những sinh viên xa quê từ khắp nơi trên thế giới.

  • Giáo dục tập trung vào nghề nghiệp
  • Cơ sở khắp Florida và trên toàn thế giới
  • Chương trình Liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Văn hóa giáo dục ‘ưu tiên học viên’