58 khóa học tại Keiser University

null

269

3

Accountancy, MAcc (Accounting)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting, BA (ACCTG)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting, MBA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$16,600.00 (382,223,300 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Engineering, AS

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Engineering, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 35 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences, BS (Equine Studies)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration, BA (BABA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 40 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration, MBA

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$16,600.00 (382,223,300 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration: Automotive Dealership Management, BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Cinematic Arts, AA

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Cinematic Arts, BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$32,000.00 (736,816,000 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Clinical Mental Health Counseling, MS

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Keiser University

Đại học Keiser có môi trường học tập quốc tế nổi bật, mang đến mái nhà chung cho những sinh viên xa quê từ khắp nơi trên thế giới.

  • Giáo dục tập trung vào nghề nghiệp
  • Cơ sở khắp Florida và trên toàn thế giới
  • Chương trình Liên kết, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Văn hóa giáo dục ‘ưu tiên học viên’