Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

118 khóa học tại Keiser University

usa

565

2

Accountancy, MAcc (Accounting)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting, AA (ACCTG)

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting, BA (ACCTG)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting, MBA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animation and Game Design, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Engineering, AS

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$32,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Engineering, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 35 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$32,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Arts in Accounting - AAACS

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Baking and Pastry Arts, AS

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences, BS (BMT, Pre-Med)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$32,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences, BS (Equine Studies)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$32,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences, BS (Pre-Physician Assistant)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 35 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Keiser University

Keiser University có môi trường học tập quốc tế nổi bật, là mái nhà chung cho những sinh viên xa xứ đến từ khắp nơi trên thế giới.

  • Trường đại học số 1 tại Florida
  • Có cơ sở ở khắp Florida và trên toàn thế giới
  • Các chương trình Liên kết, Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ
  • Xếp hạng 12 trường đại học có giá trị tốt nhất ở Florida

Tư vấn du học