4 khóa học tại Trinity College, Bristol

uk

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Master of Arts in Theology, Ministry and Mission

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Theology (MTh)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Theology, Ministry and Mission

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Theology PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH