1 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn tại Nilai University

malaysia

40

Khóa học tiếng Anh

B.A (Hons) in Business and Hospitality Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

RM18,800.00 (104,697,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nilai University được đánh giá cao, có vị trí lý tưởng và mang lại cho sinh viên trải nghiệm quốc tế đa dạng.

  • Một cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng của Malaysia
  • Phấn đấu giúp sinh viên phát triển toàn diện
  • Cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập thú vị
  • Được nhiều trường và tổ chức trên toàn thế giới công nhận