5 khóa học Kinh doanh tại Nilai University

malaysia

271

4

Khóa học tiếng Anh

B.B.A. (Hons) in International Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

RM18,000.00 (99,378,439 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business Administration

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

RM15,000.00 (82,815,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

RM18,000.00 (99,378,439 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nilai University được đánh giá cao, có vị trí lý tưởng và mang lại cho sinh viên trải nghiệm quốc tế đa dạng.

  • Một cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng của Malaysia
  • Phấn đấu giúp sinh viên phát triển toàn diện
  • Cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập thú vị
  • Được nhiều trường và tổ chức trên toàn thế giới công nhận