4 khóa học Kế toán tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

1174

1

Advanced Diploma in Finance and Accounting (Level 5)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 16 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (324,599,834 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Finance and Accounting (Level 4)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING. MAXIMUM ALLOWED PERIOD FOR A STUDENT TO COMPLETE THE COURSE IS 16 MONTHS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

SG$7,300.00 (126,041,425 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration (Finance)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 24 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư, Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

SG$19,800.00 (341,865,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH