4 khóa học Kế toán tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

2227

13

Advanced Diploma in Finance and Accounting (Level 5)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 16 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

SG$18,800.00 (320,231,550 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Finance and Accounting (Level 4)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING. MAXIMUM ALLOWED PERIOD FOR A STUDENT TO COMPLETE THE COURSE IS 16 MONTHS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

SG$7,300.00 (124,345,230 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration (Finance)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 24 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

SG$19,800.00 (337,265,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH