4 khóa học Y sinh học tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

1848

8

Bachelor of Science with Honours in Biomedical Science

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$18,800.00 (313,324,331 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

DIPLOMA IN BIOMEDICAL SCIENCE

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

SG$7,900.00 (131,662,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biomedical Science (Cellular and Molecular Pathology)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 36 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$19,800.00 (329,990,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Biomedical Science (Medical Biochemistry)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 36 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$19,800.00 (329,990,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH