1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Học nghề tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

1162

1

DIPLOMA IN BIOMEDICAL SCIENCE

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Mười 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

SG$7,900.00 (136,718,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH