1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Học nghề tại DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

2244

13

DIPLOMA IN BIOMEDICAL SCIENCE

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

SG$7,900.00 (133,997,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH