1 khóa học Y (Đại Cương) tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

842

19

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020

RM63,400.00 (339,055,966 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%