8 khóa học Truyền thông tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

708

12

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,016.66 (106,219,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Journalism in Chinese Media

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,016.66 (106,219,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Hons) Broadcasting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,116.66 (106,778,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Corporate Communications (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,016.66 (106,219,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media and Creative Studies (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,050.00 (106,405,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Communication)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Communication

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Hons) Advertising

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,050.00 (106,405,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%