12 khóa học Y tế và sức khỏe tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

714

13

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

RM63,400.00 (357,613,336 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM21,400.00 (120,708,602 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM21,312.50 (120,215,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Dietetics

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,787.50 (94,691,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Environmental, Occupational Safety and Health

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,862.50 (95,114,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Science (Hons) Guidance and Counselling

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM15,575.00 (87,852,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Science (Hons) Psychology

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,333.33 (109,051,367 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Medical Science

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Medical Science (Chinese Medicine)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Chinese Medicine)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Medical Sciences)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Psychology (Industrial and Organisational Psychology)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%