5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

969

21

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM19,016.66 (108,604,697 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Arts

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 14 Tháng Chín 2020

RM17,900.00 (102,227,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Chinese Studies)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Creative Arts)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) Digital Animation

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM18,916.66 (108,033,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 99 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings, 2018.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%