23 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

582

12

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting (Hons)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM16,500.00 (93,726,595 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,100.00 (108,495,634 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Risk Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,966.66 (107,738,210 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (107,454,190 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (107,454,190 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (107,454,190 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Retail Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (107,454,190 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Hons) Accounting

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,650.00 (111,619,854 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Hons) Advertising

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,216.66 (109,158,310 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Communication (Hons) Public Relations

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,083.33 (108,400,942 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Corporate Communications (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,183.33 (108,968,982 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Finance (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (107,454,190 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%