7 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

null

832

19

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Building and Property Management (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,400.00 (105,524,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Architecture

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu 2021

RM20,100.00 (109,331,926 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Construction Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM20,166.66 (109,694,516 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Quantity Surveying

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,150.00 (87,846,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Architecture

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Sustainable Construction Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

RM26,600.00 (144,688,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration (Building Management)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM32,080.00 (174,495,930 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%