15 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

null

838

19

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Hons) Applied Mathematics with Computing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,233.33 (104,203,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Biochemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM20,083.33 (108,808,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Biotechnology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM20,050.00 (108,628,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Environmental, Occupational Safety and Health

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,862.50 (91,358,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Microbiology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM20,050.00 (108,628,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,733.33 (106,912,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) Statistical Computing and Operations Research

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,150.00 (103,752,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

RM18,200.00 (98,605,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Environmental Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu 2021

RM26,490.00 (143,519,201 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Science)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%