106 khóa học tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

525

10

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting (Hons)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM16,500.00 (91,935,969 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Digital Animation

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,083.33 (106,329,966 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) English Education

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,266.66 (101,779,581 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) English Language

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,366.66 (102,336,769 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Game Design

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,216.66 (107,072,864 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,183.33 (106,887,153 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Building and Property Management (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,566.66 (109,023,021 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM19,100.00 (106,422,849 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Risk Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,966.66 (105,679,895 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (105,401,301 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (105,401,301 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

RM18,916.66 (105,401,301 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

UTAR được công nhận trên toàn cầu, nằm trong số 600 trường đại học hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng trường đại học thế giới 2021 của THE.

  • Mái nhà của hơn 20.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới
  • Trụ sở tại Malaysia với các cơ sở ở Kampar và Sungai Long
  • Hơn 120 chương trình đào tạo với học phí phải chăng
  • Chứng nhận chuyên nghiệp trong các chương trình chuyên môn