Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

112 khóa học tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

420

4

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Accounting (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM17,612.50 (92,697,368 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Digital Animation

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,416.67 (107,456,158 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) English Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM19,600.00 (103,157,895 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) English Language

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM19,700.00 (103,684,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Game Design

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,566.67 (108,245,632 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Graphic Design and Multimedia

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,533.33 (108,070,158 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Building and Property Management (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM31,400.00 (165,263,158 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) Entrepreneurship

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,233.33 (106,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) Healthcare Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM21,200.00 (111,578,947 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,416.67 (107,456,158 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Risk Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,283.33 (106,754,368 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) Tourism Destination Marketing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 24 Tháng Mười 2022

RM20,233.33 (106,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học