105 khóa học tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

null

838

19

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accounting (Hons)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,375.00 (88,717,513 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Digital Animation

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,916.66 (102,487,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) English Education

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,100.00 (98,063,328 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) English Language

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,200.00 (98,605,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Game Design

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,050.00 (103,210,298 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,016.66 (103,029,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) Journalism in Chinese Media

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,016.66 (103,029,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Building and Property Management (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM19,400.00 (105,106,550 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,750.00 (101,584,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,750.00 (101,584,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,750.00 (101,584,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) Retail Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM18,750.00 (101,584,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UTAR xếp thứ 111 tại Châu Á theo Times Higher Education (THE) University Rankings.

  • Hai khu học xá tại Malaysia gồm: Kampar và Sungai Long
  • Các phương án học tập gắn liền với thực tiễn ngành công nghiệp
  • Chương trình học hỗ trợ đào tạo tại doanh nghiệp
  • Tỷ lệ có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp là 95%