9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại UOW Malaysia KDU Penang University College

malaysia

416

15

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) in International Culinary Arts

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

RM31,245.00 (167,094,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in International Hotel and Tourism Management

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

RM30,040.00 (160,650,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Hospitality Management (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 10 Tháng Chín 2020

RM35,883.00 (191,898,190 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Hotel Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS - 2 YEARS 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in International Hotel Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Professional Chef Training

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration in Tourism Management

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 10 Tháng Chín 2020

RM21,100.00 (112,840,392 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science in Hospitality and Tourism

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Hospitality and Tourism)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

KDU Penang University College là cơ sở giáo dục hệ tư thục nổi tiếng nhất miền bắc cả nước với xếp hạng 6 sao danh giá.

  • Cơ sở giáo dục tư thục danh tiếng nhất Penang, Malaysia
  • Là đối tác của nhiều trường đại học Vương quốc Anh & Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Nền giáo dục chú trọng thành quả đầu ra