7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại KDU Penang University College

malaysia

213

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) in International Culinary Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (2 YEARS WITH DIPLOMA ENTRY)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 17 Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Hons) in International Hotel and Tourism Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (2 YEARS WITH DIPLOMA ENTRY)

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Một 2020, 17 Tháng Sáu 2020

RM26,803.33 (149,380,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Hotel Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS - 2 YEARS 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020, 8 Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in International Hotel Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020, 8 Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Professional Chef Training

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020, 8 Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Hospitality and Tourism

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Hospitality and Tourism)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 6 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 1 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

KDU Penang University College là cơ sở giáo dục hệ tư thục nổi tiếng nhất miền bắc cả nước với xếp hạng 6 sao danh giá.

  • Cơ sở giáo dục tư thục danh tiếng nhất Penang, Malaysia
  • Là đối tác của nhiều trường đại học Vương quốc Anh & Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Nền giáo dục chú trọng thành quả đầu ra