5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại UOW Malaysia KDU Penang University College

malaysia

452

16

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in Interior Architecture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in International Hotel and Tourism Management

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

RM30,040.00 (162,752,617 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Interior Design

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Arts

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 MONTHS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

RM19,540.00 (105,865,051 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Design (Innovation)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

KDU Penang University College là cơ sở giáo dục hệ tư thục nổi tiếng nhất miền bắc cả nước với xếp hạng 6 sao danh giá.

  • Cơ sở giáo dục tư thục danh tiếng nhất Penang, Malaysia
  • Là đối tác của nhiều trường đại học Vương quốc Anh & Úc
  • Cung cấp nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Nền giáo dục chú trọng thành quả đầu ra