43 khóa học tại UOW Malaysia KDU

malaysia

267

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

BA (Hons) in Interior Architecture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accountancy (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM23,950.00 (134,474,228 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) in International Culinary Arts

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM28,060.00 (157,551,016 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in International Hotel and Tourism Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2021

RM30,040.00 (168,668,301 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) in Media Production

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM24,581.66 (138,020,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) in New Media and Advertising

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2021

RM19,566.66 (109,862,693 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Public Relations

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM23,681.66 (132,967,555 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM24,665.00 (138,488,803 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science (Hons) in Computer and Network Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

RM25,358.33 (142,381,705 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Culinary Management (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

RM35,883.00 (201,475,520 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Hospitality Management (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

RM35,883.00 (201,475,520 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH